2013 jaro

2012 podzim

2012 jaro

2011 podzim

Vyhledávání


Předání europassů

Dnes 12. června 2013 byli slavnostně předány Europassy - Mobility.


Europass o mobilita

  • je dokument, který zaznamenává evropskou studijní stáž (např. studijní pobyt v rámci výměnného programu, odbornou praxi v zahraničí, dobrovolnickou práci v nevládních organizacích)