2013 jaro

2012 podzim

2012 jaro

2011 podzim

Vyhledávání


Potvrzení

Potvrzení o seznámení se s ,,Informacemi o pobytu ve Wetzlaru“.

 

Jméno a příjmení:  ………………………            Datum: ………………..

 

Informace, které mají sloužit  k bezproblémovému průběhu ,,Výměnného pobytu ve Wetzlaru",  jsem si důkladně přečetl a po celou dobu je budu dodržovat.

 

                                                      

Podpis žáka: …………………….……   

                           

 

Prohlašuji, že můj syn (dcera) je zdravý, a nebylo mu (jí) nařízeno karanténní opatření a nepřišel do styku s nakažlivou chorobou. Je schopen se zúčastnit výměnného pobytu od 6. 4. – 19. 4. 2013. Jsem si vědom právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé. Pedagogický pracovník přebírá zodpovědnost za žáky v den odjezdu na zastávce Neptun v Lutíně, tamtéž v den příjezdu zodpovědnost končí.

 

Souhlasím s uveřejněním fotografií syna (dcery) které mají za cíl propagaci projektu.

 


Datum:  ………………                          Podpis rodičů:   ……………………

 


 

Jméno a příjmení:    

Datum narození:

Bydliště:

Telefon žáka:

Telefon otce:

Telefon matky: