2013 jaro

2012 podzim

2012 jaro

2011 podzim

Vyhledávání


Info

 Informace o výměnném pobytu ve Wetzlaru, 6. 4. – 19. 4. 2013

Následující informace mají sloužit k bezproblémovému průběhu našeho pobytu ve Wetzlaru.

1.      ODJEZD:  6. 4. 2013   22:00 hodin

Sraz:  nejpozději v 21:45  hodin na autobusové zastávce Lutín Neptun

Nezapomenout platný cestovní doklad!!!

 2.      CHOVÁNÍ BĚHEM JÍZDY:  

Platí zákaz požívání alkoholu během jízdy, do Wetzlaru přijedeme všichni střízliví.

Všichni budeme mít s sebou platné cestovní doklady.

Stravování během cesty je individuální.

Všichni budou dodržovat délku přestávek, plnit pokyny řidiče a pedagogického doprovodu.

3.      STRAVOVÁNÍ BĚHEM POBYTU:   

Během celého pobytu máme zajištěnou plnou penzi.

Ve Wetzlaru máme snídaně a večeře zajištěny na ubytovně. Čas podávání snídaně a večeře je pevně stanoven, všichni jej budeme dodržovat! Oběd máme zajištěn ve škole.

4.      MĚNA

Měnou ve Spolkové republice Německo je EURO. Doporučujeme vyměnit peníze doma.

Kurz 1 € = cca 25,50 Kč

5.      CO VZÍT S SEBOU

-       Jídlo na cestu až do večeře, která bude okolo 19:00 hodin v neděli  7. 4. 2013

     Osobní doklady - platný občanský průkaz, nebo cestovní pas,  peníze (Euro, CZK)

-       Lehčí, ale i teplé oblečení pro vycházky

-       Sportovní oblečení, plavky a obuv, (sportovní odpoledne, návštěva bazénu)

-       Pevné boty na možnou pěší túru

-       Vhodnou obuv pro všechny jmenované příležitosti

-       Osobní hygienické potřeby, ručníky

-       Přezůvky

-       Dvě zavazadla, část věcí není nutno s sebou brát do Kolína nad Rýnem (větší a menší)

-       Osobní léky – paralen, něco proti kašli

-       Psací potřeby, poznámkový blok

-       Slovníček

Doporučené:

-       Fotoaparát

-       Něco na čtení do autobusu

-       Kazety (DVD vhodné pro veřejnou produkci)

-       Mobilní telefon s dostatečným kreditem(aktivovat Rooming)

6.      CHOVÁNÍ NA MÍSTĚ:

Budíček na ubytovně ve Wetzlaru v 07:00 hodin.

Všichni budou vždy včas na místě při podávání jídla a při stanovených odjezdech.

Ve škole, na ubytovnách platí zákaz kouření, užívání alkoholu a omamných látek.

Noční klid začíná ve 22.00 hodin, v té době už budou všichni na pokojích, nebudou pouštět hlasitou hudbu. Nepořádek na pokojích a v okolí ubytoven si po sobě uklidí každý sám.

7.      PORUŠENÍ PRAVIDEL CHOVÁNÍ:

Vede k: - předčasnému odjezdu domů na vlastní náklady,

             -  důtce třídního učitele, ředitele školy,

             -  vyloučení z odpoledních akcí.

8.      KONTAKTY A SPOLEČNÉ AKTIVITY:

Náš výměnný pobyt si stanovuje za cíl mimo jiné i poznání cizí země a lidí. Ukažte vaši přátelskou a vstřícnou povahu a berte ohled na zvláštnosti této země. Jste vyslanci naší země, zanechte prosím po sobě dobrý dojem!

Během práce na projektech, eventuálně ve volném čase ukažte svoji schopnost týmové práce.

Během sportovního odpoledne nejde o vítězství, ale o společně strávený volný čas!

9.      CESTA ZPĚT:

Odjezd z Wetzlaru 18. 4. 2013  v 22 :00 hod.

Příjezd do Lutína   19. 4. 2013   do 7:00 hod.

10. Informace o průběhu výměnného pobytu budeme pravidelně dávat na web školy.

     http://l-w1.sigmundovaskola.cz/

11. KONTAKT:

Během celého pobytu na p. Porteše na tel. čísle +420773239744