2013 jaro

2012 podzim

2012 jaro

2011 podzim

Vyhledávání


Exkurze na dotřídovací lince technických služeb v Olomouci

Exkurze na dotřídovací lince technických služeb v Olomouci

V první části dnešní exkurze jsme navštívili dotřídovací linku technických služeb v Olomouci.

Tématická exkurze- čov a dotřiďovací linka                                                                                                                                                 

V rámci projektů se žáci, kteří se účastnili výměných projektů v Německu, jeli podívat na dotřiďovací linku a čističku odpadních vod.

Ráno jsme se sešli celá skupina, nasedli do autobusu a jeli. Nejprve jsme navštívili dotřiďovací linku. Zde nám náš průvodce říkal o problémech s tříděním, skladováním a prodejem našich odpadů. Dozvěděli jsme se, co se vyplatí třídit a co nemá smysl. Po hodinové poučné prohlídce jsme nasedli znovu do autobusu a vyrazili směr čistička odpadních vod v Lutíně.

Tady nás uvedli do problému s čistěním vody. Zjistili jsme, že než se pošle voda znovu do oběhu, musí podstoupit složité chemické postupy, aby splňovala přísná kritéria. Prošli jsme si celý areál, kde nám naše průvodkyně popisovala jednotlivé části čističky. Na závěr jsme porovnávali vodu, když přitékala a odtékala. Při zajímavé prohlídce nám čas rychle utíkal, ale i tak jsme se dověděli spoustu nových a zajímavých věcí.


                                                                                                                                                                                               Ondřej Galovský 

  


V druhé části jsme navštívili čističku odpadních vod v Lutíně.