2013 jaro

2012 podzim

2012 jaro

2011 podzim

Vyhledávání


Úvodní strana


Dne 18. 7. 2011 byla schválena projektová žádost:

Uskutečněné výměny studentů jsou prováděny v rámci projektu Partnerství škol Comenius.

Čas a životní prostředí
(Time and Environment)

COM-BP-2011-021

Projekt finančně zajistí na dva školní roky pokračování spolupráce s Werner von Siemens Schule Wetzlar. Tento projekt umožňuje každý rok (od 1998) několika desítkám žáků obou škol poznat jinou zem, zlepšit své jazykové schopnosti a společně řešit úkoly.
 
Tento projekt byl realizován za finananční podpory Evropské unie. Za obsah publikací(sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)nereprezentují názory Evropské komice Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.


Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mit­teilung) trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.